Cofrestrwch yma i gael mynediad at gannoedd o gyfleoedd gwirfoddoli yn eich ardal

Ydych chi wedi cofrestru yn barod? Mewngofnodi

Os ydych chi'n chwilio am wirfoddolwyr yna
Cofrestru fel darparwr.1

2

3

4

5


Gwybodaeth cyfrifGwybodaeth bersonol


Manylion cyswllt


Sorry, that appears to be an invalid postcode. Please try again.

Sorry we couldn't find an address for that postcode, please enter your address manually.
Os ydych yn dymuno i fireinio eich lleoliad dim ond symud y pin.


Do you have a valid First Aid Certificate?   NaYes
Bydd rhaid i chi ddarparu copi o'ch tystysgrif cymorth cyntaf.

Emergency Details & Special Requirements


Bydd y wybodaeth yma yn cael ei gyrru ymlaen i'ch darparwyr cyfle i sicrhau bod eich anghenion yn cael eu bodloni

Ac yn olaf!Rhaid ticio'r blwch er mwyn cytuno i'r termau ac amodau   

Mae'r safle hwn yn defnyddio cwcis er mwyn darparu profiad y defnyddiwr gorau posibl i ddefnyddiwr. Os gwelwch yn dda edrychwch ar cwcis .

Rydym yn gwbl ymroddedig i gynnwys gwirfoddolwyr o bob rhan o'r gymdeithas ac nid ydym yn gwahaniaethu yn eu herbyn ar sail oed, rhyw, iaith, cyfeiriadedd rhywiol, hil, crefydd, cred neu anabledd

TeamKinetic - Powering another volunteer community